Plantskole träningar med vårkänsla

03/13/2024

Förra veckan hade Plantskolan i söder träningar. Det var härlig vårkänsla, skönt ljus och duktiga ryttare och hästar.

Image: 2024-03/pl-mars-24.jpg
2024-03/img-3149.jpg 2024-03/img-3166.jpg 2024-03/img-3199.jpg 2024-03/img-3177.jpg 2024-03/img-3267.jpg 2024-03/img-3219.jpg 2024-03/img-3275.jpg 2024-03/img-3128.jpg 2024-03/img-3237.jpg 2024-03/img-3256.jpg 2024-03/img-3364.jpg 2024-03/img-3432.jpg 2024-03/img-3565.jpg 2024-03/img-3480.jpg 2024-03/img-3398.jpg 2024-03/img-3270.jpg 2024-03/img-3562.jpg 2024-03/img-3390.jpg 2024-03/img-3491.jpg 2024-03/img-3474.jpg 2024-03/img-3411.jpg 2024-03/img-3540.jpg 2024-03/img-3591.jpg 2024-03/img-3409.jpg 2024-03/img-3554.jpg 2024-03/img-3578.jpg 2024-03/img-3511.jpg 2024-03/img-3447.jpg 2024-03/img-3547.jpg