Höstiga Plantskole träningar i söder

10/16/2023

Förra veckan hade Plantskolan i söder två dagars träningar Tullstorp. Höstigt och vackert väder, fina hästar och duktiga ryttare.

Image: 2023-10/pl-okt-23.jpg
2023-10/9393-catharinabrink.jpg 2023-10/9435-catharinabrink.jpg 2023-10/9399-catharinabrink.jpg 2023-10/9445-catharinabrink.jpg 2023-10/9452-catharinabrink.jpg 2023-10/9528-catharinabrink.jpg 2023-10/9559-catharinabrink.jpg 2023-10/9681-catharinabrink.jpg 2023-10/9675-catharinabrink.jpg 2023-10/9462-catharinabrink.jpg 2023-10/9551-catharinabrink.jpg 2023-10/9698-catharinabrink.jpg 2023-10/9542-catharinabrink.jpg 2023-10/9696-catharinabrink.jpg 2023-10/9492-catharinabrink.jpg 2023-10/9506-catharinabrink.jpg 2023-10/9525-catharinabrink.jpg 2023-10/9657-catharinabrink.jpg 2023-10/9558-catharinabrink.jpg 2023-10/9517-catharinabrink.jpg 2023-10/9701-catharinabrink.jpg 2023-10/9555-catharinabrink.jpg 2023-10/9595-catharinabrink.jpg 2023-10/9641-catharinabrink.jpg 2023-10/9548-catharinabrink.jpg 2023-10/9697-catharinabrink.jpg